Υλοποίηση Project Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Project φάση 1: Εκμάθηση εκπαιδευτικού λογισμικού (λογισμικό τύπου scratch)

Project φάση 2: Σχεδιασμός διαδραστικού εργαλείου για εκπαιδευτική χρήση σε μαθησιακές δυσκολίες και ενεργοποίηση κινήτρων (π.χ. με χρήση μουσικής, ήχου, χρωμάτων)

Project φάση 3:  Κατασκευή διαδραστικού εργαλείου για εκπαιδευτική χρήση σε μαθησιακές δυσκολίες και ενεργοποίηση κινήτρων (π.χ. με χρήση μουσικής, ήχου, χρωμάτων) Εφαρμογές σχετικές με  neurofeedback και  μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσαρηθμισια, ADHD και άλλες.

 Project φάση 4: Αξιολόγηση διαδραστικού  εργαλείου