Μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» προκηρύσσει το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 (ΦΕΚ 1338/02.07.2015, τ. B).
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

A. «Βιοπληροφορική και Υπολογιστική Βιολογία»
B. «Νευροπληροφορική και Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες»

Η Βιοπληροφορική (Bioinformatics), είναι ένας ολοκληρωμένος επιστημονικός κλάδος και μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για τη δημιουργία νέας γνώσης, που αναπτύχθηκε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της Βιολογίας και της Πληροφορικής, όταν πια τα βιολογικά δεδομένα ήταν πάρα πολλά και δύσκολα επεξεργάσιμα από τον άνθρωπο, αλλά και όταν η Πληροφορική είχε φτάσει σε επαρκές επίπεδο για να προσφέρει βοήθεια στην οργάνωση των βιολογικών δεδομένων σε βάσεις και βιβλιοθήκες, ώστε να είναι εύκολα προσπελάσιμα από τους ερευνητές.

Στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι σχολών επιστημών υγείας, θετικών, βιολογικών, οικονομικών, ανθρωπιστικών, πολυτεχνικών σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης, από την 1η Φεβρουαρίου 2016 έως και την 30η Ιουνίου 2016. Να σημειωθεί ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 προβλέπεται και απαλλαγή από τα δίδακτρα για μικρό αριθμό φοιτητών και φοιτητριών, κατόπιν επιλογής βάσει κριτηρίων. Τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν ταυτόχρονα με τους επιτυχόντες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την Ιστοσελίδα του Τμήματος ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ: 26610 87760-1-3). Δείτε εδώ την  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Read more about Master of Science in “Bionformatics and Neuroinformatics”

M.Sc Curriculum and Application Form