“Νευροεπιστήμες και Μαθηματική Εκπαίδευση” 

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς επίσης και σε φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) σχετικών επιστήμων.  Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε πέντε ήμερες με έναρξη την Πέμπτη 30.06.16 και λήξη τη Δευτέρα 04.07.16 . Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρωινές εισηγήσεις διάρκειας 4 ωρών καθημερινά και συγκεκριμένα θεωρητικές ομιλίες εισαγωγικές στις βασικές έννοιες του προγράμματος. Επιπλέον προτείνονται απογευματινές δραστηριότητες διάρκειας 3 ωρών  καθημερινά οι οποίες αφορούν βιωματικές δραστηριότητες και εργαστήρια σχετικά με υλοποίηση project εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Θεωρητικές εισηγήσεις 

Το θερινό σχολείο εστιάζει στις εφαρμογές της νευροεπιστήμης στην εκπαίδευση και επικεντρώνεται σε θέματα νευροεπιστήμων, θεωριών μάθησης, ειδικής αγωγής βιολογίας, όπως η φυσιολογία του στρες, βιοπληροφορικής και άλλα της προσεγγίζοντας συνολικά την εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα την μαθηματική εκπαίδευση

Υλοποίηση Project 

Το Project περιλαμβάνει την εξοικείωση με την χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού,  τον σχεδιασμό και την κατασκευή διαδραστικού εργαλείου για εκπαιδευτική χρήση σε μαθησιακές δυσκολίες με γνώμονα την ενεργοποίηση κινήτρων (π.χ. με χρήση μουσικής, ήχου, χρωμάτων). Προτείνονται εφαρμογές σχετικές με  neurofeedback και  μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, ADHD και η αξιολόγηση του διαδραστικού  εργαλείου.

Υλοποίηση Βιωματικών Εργαστηρίων

Η βιωματική μάθηση δίνει έμφαση στο ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης. Αντί της απομνημόνευσης πληροφοριών, προτείνει την αναζήτηση νοήματος, επιδιώκοντας τη διανοητική και συγκινησιακή κινητοποίηση, στοχεύοντας στην απαρτίωση της διανοητικής και συγκινησιακής διαδικασίας. Γι’ αυτό το λόγο, στο πρόγραμμα εμπεριέχονται βιωματικές ασκήσεις με στόχο, τη βελτίωση της συνεργασίας και ενίσχυση των κινήτρων. Οι βιωματικές ασκήσεις  που προτείνονται σχετίζονται με την εξοικείωση των συμμετεχόντων, την διαχείριση άγχους, τη συνεργατική μάθηση και την ενίσχυση κινήτρων