Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι Ανωτατο Εκπαιδευτικο Ιδρυμα με έδρα την Μυτιλήνη. Αποτελείται από πέντε σχολές και συνολικά δεκαεπτά τμήματα συγκροτώντας ένα εκπαιδευτικό δίκτυο που καλύπτει όλους τους νομούς του Αιγαίου Πελάγους. Συγκεκριμένα αποτελείται απο τα παρακάτω τμήματα και σχολές.

ττ

Στο νησί της Ρόδου λειτουργούν τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα: το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών.