Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό
Είναι πιθανό να γίνουν μικρές αλλαγές και προσθήκες

Πέμπτη

30/06/16

 16.00-18.00 18.00-18.30  18.30 – 20.00

Άφιξη στο χώρο του προγράμματος

Ενημέρωση – Εγγραφές

Χαιρετισμοί Κεντρική Ομιλία
Psycho-social stress and human performance
Δρ. Greg Anderson
Dean, Office of Applied Research & Graduate Studies JIBC (Justice Institute of British Columbia’s)
Παρασκευή

01/07/16

 08.45-10.45 11.00-13.00   17.00-18.30 18.45-20.15

Ο ρόλος των χειρονομιών στη μάθηση των μαθηματικών

Δρ. Αθανάσιος Γαγάτσης

 

Η μάθηση ως διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης. Νεότερα θεωρητικά μοντέλα Γνωστικής Ψυχολογίας.

Δρ. Ελένη Λυπουρλή

 Ελαφρύ γεύμα Σχέσεις Νευρολογίας και Μαθηματικών: Η περίπτωση των χειρονομιών

Δρ. Ευγένιος Αυγερινος
Δρ. Αθανάσιος Γαγάτσης

Εκμάθηση εκπαιδευτικού λογισμικού και
σχεδιασμός διαδραστικού εργαλείου

Δρ. Σπυρίδων Δουκάκης

Σάββατο

02/07/16

 08.45-10.45 11.00-13.00  17.00-18.30 18.45-20.15

Βιολογική προσέγγιση
του Stress

Κα Αντιγόνη Αβραμούλη

Βιωματική προσέγγιση στην διαχείριση άγχους

Κα Γεωργία Στρατάκου

Ελαφρύ γεύμα

Γνωστικές και μεταγνωστικές διεργασίες και στρατηγικές μάθησης. Μεταγνώση και κίνητρα για μάθηση.

Δρ. Ελένη Λυπουρλή

Κατασκευή και αξιολόγηση διαδραστικού εργαλείου

Δρ. Σπυρίδων Δουκάκης

Κυριακή

03/07/16

08.45-10.45 11.00-13.00 17.00-20.00

Νευροεπιστήμες στη Μαθηματική Εκπαίδευση

Δρ. Παναγίωτης Βλάμος

Συναισθηματική ενίσχυση της Μνήμης και της Προσοχής

Κα Γεωργία Στρατάκου

Γεύμα

Γνωριμία με το νησί της Ρόδου

Εκδρομή στη Λίνδο

Δευτέρα

04/07/16

 8.45- 10.45 11.00-13.00  13.00-14.00  14.00-15.30
 

Βιολογία της συμπεριφοράς

Κα Αντιγόνη Αβραμούλη

 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά

Κα Αντωνία Πλέρου

 

 

Χαιρετισμοί

Κλείσιμο του Θερινού Σχολείου

 

 

Βεβαιώσεις Παρακολούθησης